Köpkesmert

Bij het aanroepen van de Heilige Antonius Abt liet men in de middeleeuwen de varkens los rond lopen. In een later stadium werden de varkens voor die gelegenheid geofferd, om op die manier gevrijwaard te blijven van de gevreesde varkenspest. Niet voor niets word onze patroonheilige vrijwel altijd afgebeeld met een varken aan zijn voeten. Later werden alleen nog maar de koppen geofferd. In de jaren 20 van de vorige eeuw is deze traditie prijsgegeven vermoedelijk door een nieuwe wet, die een notaris op openbare verkopingen verplicht stelde. De Köpkesmert is in 1952 weer in ere hersteld door het Gilde. De Köpkesmert vindt in de regel plaats op 17 januari (als dit een zaterdag is) of op de eerste zaterdag er na.

De Köpkesmert vind plaats na de heilige mis, waarbij varkenskoppen bij opbod verkocht en daarna terug geschonken. De opbrengst is volledig bestemd voor het onderhoud van de Antonius kapel. Vroeger werden de koppen geschonken aan hulpbehoevende gezinnen.
De köpkesmert word op meer plaatsen gehouden. De koppen worden onder andere door de burgemeester, wethouder, dokter, dierenarts, opticien, de koning of leden van het gilde gekocht. Maar ook inwoners van Aijen. Na de Köpkesmert vind het traditionele platstoepen plaats.